که چی نامه ت  بۆ ده نوسم

سیامه ند گۆران

 

 به خوێن هێمای رۆژێکی سه ختم کیشا ،سه رمم نایه بن ده ستم و

دوات که وتم

،دڵمم ئا خنییه گیرفانم و چاومم وه کو تاجی شاهانه

 نا یه سه ر سه رم و که وتمه رێ

من ها وارم ده کرد له ئاشقییان کانی سه ر سنور شه ریکم که ن ،

ده ستم له کاروان چیه کانی سه حرا را گرت

هه ڵم بگرن ئه م زانی رێگای من دوره ، ئه مزانی مه نزڵی من

نا کۆتا یه ،، ئه و جانه وه رانه سه گی ها ریان تێکردم

ئه م کا روان چییه وه حشییانه  دا میانه به ر تیرو ڕم،،

من ئه م زانی رێگای من تێکه ڵی رێگای پیاو کوژانه

 که مینیان بۆ دانا مو پێکامیان ،،

داد وه ران لێم کۆ بونه وه له سه ر  سه ره ڕۆی دڵم تۆمه ت بار کرام ،، ئه شقی تۆ پاریزه رم بوو گوڵی من،  ئه شقی تۆ

چاویان به ستم با ستمیانه وه به شا خێکه وه ،، قورقوشمیان ئا خنیه ده ممه وه تا هاواری تۆ نه که م ،،

ئه وان پیاوه له ش پیسه کان گێل بون نه یان ده زانی من هه میشه به دڵ زیکری تۆ ده که م ،، نه یان ده زانی چه نده کۆتم  که ن وه ک جه سته هێنده وه کو ڕۆح  ئا زادم ده که ن ،،

به ڵام نه یان توانی بم کوژن ،ئاخر ڕۆحی من لای تۆ بو خانمی دڵدار

 دڵی من وه کو پرته قاڵ له سه ر ده ستی تۆ بوو               

ڕێگای من درێژو نا دیار بوو وه ک ریگ پێچاو پێچه کانی

 ئه گریجه ی تۆ که نه ی گه یاندم به هیچ

هیوای من ده نگی گیتا رێکی دور بو چه نده لێی نزیک بومایه ته وه دورر و دور تر ده که و ته وه

 وه ک ئه فسونی ماچه دور دوره کانی تۆ ،، که سه ر یان لێ شێواندم و به بیماری جێیان هێشتم

شه وه ها شه وێکی درێژ له به ر بارانا ڕات گرتم

ساڵه ها ساڵێکی درێژ له سه ر هێڵی مه راق فه را مۆشت کردم

ته مه نێك بێ مه رج بێ په یمان بێ یاسا  ده ستت ناوه به رومه وه

ئه و شه وانه وه ک توتکه سه گ  لسکه لسک بۆنی خاکم ده کردو ئه م زانی له کوێیت

هه تیوێکی بێ به هره بوم گیتارم تا بانگی بایانی بۆ ئه ژانیت

قومار با زێکی وریا بوم له سه ر دڵی تۆ قومارم بۆ بردنه وه ی بایانی دا کرد و ده م برده وه

 به ڵام تۆ  هه موو ده ستکه وته کانی منی بیمارت برد بۆ خۆت هه موو ئه و شه وانه ت برد بۆ خۆت

 که له گه ڵ که وی نیوقه فه زه ئا زیزه که تدا  ئێشکمان ده گرتی به دزی تانژیه نه وسنه کا نه وه

من به شوێن تۆدا  ئه و قوتوانه م دۆڕاند

 که پڕ بون له یاقوت و مه رجان

کلیلی به د به ختیت ئا خنیه گیرفانمه وه و وێڵت کردم ،

عاسای پیرێتیت نایه مستمه وه و به کوێری به ره ڵات  کردم

من کلیلم بۆ چی بوو گه مژه نا زداره که م

کلیلی هه موو ده رگا ده خراوه کانی به د به ختیم دڵی خۆم بوو

عه سام لۆ چی بوو بێ عه قڵی جوان ، ڕۆحی خۆت بوو به ئا و ئاگردا ده یگێڕام،

بیرت نایه ،، پێکه وه  که له پچه کانی سه ر دڵی خۆمان

به خو‌ێن شکاند   ،،

بیرت چوه عاسا پۆڵایینه کانی ده ستمان نا مه دریژه کانی دڵمان بو که نا بومانه گیرفانمان و

 دوای سیبه ری  تولانی یه ک که وتین زه جرمان کێشا

که چی نا مه ت بۆ ده نوسم ،،

که چی کا سه ی سه رم وه ک ته پڵی  ده روێشان له بن ده ستمدا یه و  شوره به ده وری ماچه کانتا دروست ده که م

که چی ئێستا که ده ستم له تارکیدا به رز کردۆته وه و

 ده له رزێت نام بینت وه ک سه ر بازێکی  برسی

ده ڵیم،، برسیم ،، بیرته که م ،، ته سلیم !!!

که چی وه ک شه ڕه وا نێکی که نه فت

ده ڵێم،، ئه ز ژ هه مبه ری ته دا نه کارم بمرم ،، ئه ز ژ دلی ته دا هه نکا ز یندیمه جه لادی من ؟؟؟   

 

           

 

02/09/2015

 

goran@dengekan.com

 

dangakan@yahoo.ca