که‌ زێن زه‌ری ئو خاتونا

هادی بابه شێخ

 

 

ته‌ ڤه‌ هاندن چا ر که‌ زێن ڤێ زه‌رێ

ته‌ ڤه‌ هاندن چا رێن وێ خاتونادیتر

ژقژا وان ته‌ رێساندن تای بتای

ره‌نگ بره‌نگ کرن باگه‌ لوڕێنتر

گڕوف گڕوف ته‌ ڤه‌هونان

کڕن قنه‌ب ئو وه‌ریسێن د یتر

تیژێن ڤێ هه‌ ڤرستا گاره‌ێ ژهه‌ڤ کرن

ژێ جێکرن سێداره‌کادیتر

پێ سێداره‌کرن ئه‌ڤ هوزانڤانه

ئو جه‌ ند هوزانڤانێن دیتر

پێ ئه‌نفال کر خودانێ په‌یڤێن زێری

ئه‌و ئه‌ رجانه‌ ئو 182.000ئه‌ رجانێن دیتر

هه‌ی ئه‌رجانو تونه‌مڕیه‌ ئو تونامڕی لڤێ ئه‌ نفالێ

ئو هه‌فتی ئودوو ئه‌ نفالێن دیتر

توی نه‌ ڤیێ ئیزدینی میرزا ێ داسنی

ێن ره‌ڤاندین فرس ئوئه‌ جه‌ م ده‌مێن پێشتر

بێ خه‌م رازا ناگه‌ڤزن لڤێ زه‌ڤێ

روڤێن زال جاره‌ک دیتر

رێز ئو سلاڤ بو پێشمه‌رگه‌ ه‌ێ بێسه‌ره‌ شوێن

لڤی خاکی ئو هه‌ رجار پارجێن دیتر

ژکه‌زێن 18 خاتون ئو زه‌ریا

دێ خه‌ملینم خه‌رپوکا سێداره‌کادیتر

پێ بخه‌ن کینم ڤی زورداری ئو داروده‌ستێن ویێن دیتر !!!

....................

دیاری بو گیانێ قوربانیێ ئه نفالا 1988 ( هوزانڤانێ نه مر ئه رجان ماری)

           

 

02/09/2015

 

goran@dengekan.com

 

dangakan@yahoo.ca