باناراس

  ڕِابون مه عروف
2006

r.maeroof@yahoo.co.uk

 

                                  بۆ "‌ته لعه ت تاهیر".. به یادی ڕِۆژه خۆڵاوییه كانی هه ولێر

                                                                          

كه گورگێك لووت  ده ژه نێته نيوه شه و و له خودا ده پا‌‌ڕێته وه.. سه رسام ده بم

كه قو‌ڵینگ بووك ده گوازنه وه و زماوه ندێك به رپا ده كه ن، له حه وشه و باخاتى خودا.. له ئاسمان

دار گوێز دایكم په نا ده داو ..په ڕِه سێلكه بۆی ده خوێنن

دار مێوه كان به شێواندا شۆڕِ ده بنه وه و بێده نگ ده بن

كه باز باڵ لێكده كه نه وه و ناز به سه ر دونیا دا ده كه ن

لاولاوێكی شه نگو عه یار به سوبحه یناندا هه ‌ڵده زنێو گوڵ ده پشكون.. سه رسام ده بم

سه رسام ده بم.. كه شۆڕِه بی خۆی به شه وا هه ‌ڵده واسێت و مات ده بێت 

كه جووتيك كوترى دڵته ڕ هه ‌ڵده نيشن.. چاو بازى و د‌ڵدارى ده  كه ن

توتكه سه گێك له به ر ده مم هه ڵده توكێو فرمێسك له چاوانی دێت

من سه رسامم به خه ونی پێش سپێده ی خۆم

گشت خه ونێكم له گونده كه مانه وه  ده ستپێده كات و له سۆفيا كۆتايى پێدێت

له به رده م ما‌‌ڵی ئه و ژنه ى كه سا‌ڵانيك به ر له ئێستا

وه ك سێبه ريكى به ويقار به به رده مم دا تێپه ڕى

ده چمه سۆفياو  شۆخترين ژنی سه ر زه وی ده بينمو ده سكێك گو‌ڵى پێشكه ش ده كه م

سه رسام ده بم، كه خودای دواى نيوه شه وان  به دووچا وى پڕ فرمێسكه وه دێته لام

ده رده دڵی  بۆيه ك ده كه ين..

ده ردى غه ريبى.. ده ردى ته نيايي،.. واى ته نيايي

كه ئێواران، به سه ر كێوى ئه رجيسه وه  خۆر ده بينم

پڕبووه به جوانى و مه ست بووه به خوڕه ى ڕووبار و سه نگينى ده ريا.. سه رسام ده بم

چه ند له چاوى خودا ده چێت، ئه م خۆره، به سه ر خۆشى

چه ند جوانه خودا، كه خه وا‌ڵووه

چه ند دلۆڤانه  ئه م ئاسمانه، كه باوه ش بۆ ئه ستێره كان ده كاته وه

سه رسام ده بم، كه هاوینان قاميشه‌ڵان ڕاده كشێت و ڕه نگ ده ڕژێنێته دونياوه،.. ڕه نگی خودا

ژیان له گونده كه ماندا، وه ك حه وانه وه وایه له ما‌ڵه كه ی د‌ڵمدا

ما‌ڵێك هه يه له د‌ڵما، چه ند ميوان نه وازه، مه عبه دى خودايه

خودا ناچێته شارى بي مه عبه ده وه

چ به سته ‌ڵا نێكه  ئه م شاره بێ په رستگا یه، سارده وه ك د‌ڵى هاوڕێكانم

هاوڕێكانم وه كو شارى بي خودا سارد بوونه ته وه

كه له ته نيا يي خوداو  جوانى لاگيجان ورد ده بمه وه، سه رسام ده بم

له سه فه رى بێهوده ى خۆم به سه ر ئه م سيراته ى عومردا

به ناو ته متوومانى دوود‌ڵى و حه سره تى جێهێشتنى دايكم

بزر بوونم  به م هه‌ڵه ته وه كه ژیانه،.. سه رسامم ده كات

بزربوونى من له خودا يان  خودا له خۆم

من سه رسامم به خوشنوديت خوداى نيوه شه و

كه دێيته لامو باسى لاگيجانم بۆ ده كه يت

به خودا لاگيجان  وامده زانى  من تۆم له بير ده چێته وه

سه یرم كه..خه ریكه ڕ‌‌ه نگو بۆنی تۆ ده گرم

سه یر كه چۆن وه كو نه یزه ك  به ته مه نمدا ده كشێیت و ناكوژێیته وه

به سه ر پشتی هه ورێكه وه.. ڕۆژه كان، مانگه كان و سا‌ڵه كانی ته مه نم ده ژمێریت

لاگيجان كچێكى هيندى بوو..

چه ند ند خانم بوو، كه ڕاده ماو سه یری نیوه شه وی ده كرد 

كه ڤيداسه كانى ده خوێند..دارو به رد شه رمى لێده كرد

جه نگه‌ڵ و لێڕ.. شاخ و ڕووبار بێده نگ ده بوون

بێ لاگيجان، به ته نيا ده چمه باخچه كان

ته نيا ده چم بۆ مزگه وت، بۆ كلێساو مه عبه ده كان

به ته نيا خه ون ده بينم سه فه ر ده كه م بۆ باناراس

چه ند ميهره بانه، خودايه، ئه م ڕووباره

خوڕه ی باناراس  له ده نگی خودا ده چێت له كاتی نه وازشدا

حیشمه تی باناراس له شه رمی خۆر ده چێت، به ره به یان،.. پێش هه ڵا تن

به لێواری ئه و زێیه وه ده ستنوێژ ده شۆم

له سه ر تاتێك ڕوو له خوودا ئیعترافات ده نووسمه وه

باسی به د كرداری خۆمو پاكیزه یی لاگیجان  بۆ خودا ده كه م

له میحرابو ده رگای به هه شت موو باره كتربوو لاگیجان 

له چاوى قرژاڵ  ڕووناكتر، له ئاوى زه م زه م زوڵاڵتر، له  شنه ى با  ده لالتر بوو

لاگیجان له تیشك ده چو، پارچه هه تاو له دڵی ته م دا

بزه وه ك ڕووناكی  به لێویه وه  ده نيشته وه

چه ندم خۆشده ویست، كه بانگی ده كردم  ئه رجیوانا

ئه رجیوانا،.. پاڵه وانی ڤێداسه كان

من شه رابم  له گه ڵ خوێنى لۆسيفه را بۆ تێكه ڵ كرد

من ڕامهێنا چێژ له گومڕایی وه رگرێت

ئه وه تا ئیبلیس،.. له م كه له سه ره ی مندا

من دامهێنا، عورفى خيانه ت له هاوڕِێكان

عورفى سه ربڕينى وه فاو گوڵ له خاچدان

بێ لاگيجان.. به ته نيا زيكرى خوا ده كه م

كه سه ر ده نێمه سه ر سنگت، ناتوانم نه گريم

كه ده ست ده خه يته سه ر شانم، به د نمه كيم دێته وه بير

دڵم خه ريكه گڕِ ده گرێ، به نورى عيشقت

يار غيره ده كات به بينينت، له دڵما چه ند ئا رامى

پێش فه جر وه ره بۆ ژوان، كه يار خه وتووه.. خودايه

من حه ز ده كه م خودايه كم هه بێت له گوڵ

خودايه كم هه بێت له ئاو، يه كيش له گيا

ئه م شاره من ناگرێته خۆی..

با شار بۆ تۆ بێت هاوڕِێكه م،.. حوجره ى مزگه وته كان بۆ من

ئه م شه قامانه بۆ تۆ بن، منيش نوێژى خۆم ده خوێنم له ناو مه عبه دى مشكه كان

له خۆیم ناگرێت ئه م شاره..

دڵم ده شكێنێت و ته ریقم ده كاته وه،

وه ك ته ریقكردنه وه ی ئیبلیس  له به رده م  ڕه یان دا

كه له م شاره توڕه ده بم، ده چمه وه بۆ ماڵى دايكم

بۆ ئه و ماڵه ی له بنارى شاخێكدايه و به ته نيشتيا ڕووبارێكى ماتو خه مه مبار تێده په ڕێت

ماڵى دايكم له ته نيشت كێويكه وه يه و له بناريا لێڕێك هه يه

وا له كه نارى مێرگێكدا، كانييه ك له ناوى دايه

چه ند ڕوخۆش و ميوان دۆستو دڵڕفێنه ئه و كانييه

ئه شكه وتێكى به سالاچوو له ته نيشت ماڵى دايكمه

به ڕۆژ شه رم ده كا بدوێ و..

به شه و له سه ر لا ده كه وێو،  به سه ر دونیا دا ده قۆخێ

تازيه بارو كۆست كه وتووه، ماڵى دايكم

خه مباره بۆ له قله قه كان، كۆچيان كردو نه هاتنه وه

دوو له قله قی سه لار و خانم بوون

بۆ دايكم ده تريقانه وه و ئارامی يان خستبووه ماڵه كه وه

ئێواران، دواى نوێژى شێوان، ده هاتنه سه ردانى دايكم

پێیان ده وت، شه و باش خانم.. خه وێكی خۆش

سه یر كه، چه نده خه مبارم.. چه نده یادی دایكم ده كه م

ئه وه نده به ریئه دایكم، ژاڵه و دار بی، چواله و قه یسی.. پێ له یه ك جیا ناكرێته وه

زۆر جار ناوی منیشی بیر ده چێته وه

دایكم بانگ ده كه م، ئاراتینا

ئاراتينا  ناوى جۆرێك په پوله ى  به رازيليه

كه دايكم نيگه ران ده بێت، له په پوله ى شێوان ده چێت

دايكم، كه ده گريت، له قومري ده چێت له كاتى شيوه ندا

له و ماڵه ی دایكم تیا ده ژیت..قومری ناخوێنێت بێ دایكم ..دایكم ناگریت بێ قومری

دايكم بانگم ده كات، ژیلاڤا

ژیلاڤا ناوی گوڵێكی ئوستورالییه

دایكم ده ڵێت.. من له گوڵی شه وان ده چم كه بۆنی ته نیایی لێدێت

ماڵی دایكم له ته نیشت چه مێكه وه یه، به سه ر زێیه كدا ده ڕوانێت

چه مێكی به خشنده و ئارام.. سێبه ر له و خانووه ده كات، كه دایكم ته نیا تیا ده ژیت

خانوویه كی مات و ڕه شپۆش..

تازییه بارو كۆست كه وتووه ماڵی دایكم

خه مباره بۆ له ق له قه كان.. كۆچیان كردو نه هاتنه وه 

دوو له قله قی سه لار و خانم بوون

ئێواران، دوای نوێژی شێوان، ده هاتنه سه ردانی دایكم

پێیان ده وت، شه و باش خانم.. خه وێكی خۆش

 

           

 

02/09/2015

 

goran@dengekan.com

 

dangakan@yahoo.ca