Home
Uteheramkrauekan
Nuseran
Mail
Library
Music
Art
Archive
Links
About Us

Welcome To My Page


 
 
 
 

كاتصك أوانينوان ثةأةطةندة دةبص
خوصندنةوةيةك بؤ دنياي ياريزان و دةسةلآت
بةشي يةكةم
 -
بةشي دووةم و كؤتايي

تةأبوونصك لة ضاوةرواني "ثاس"دا
هةراي ناوضةرخةكان
  باخضةيةك لة هةتيوي
 سةعاتةكةي ذوور سةري تانيا
 دةستنوسصكي كؤني مانط
  تيرؤر
 لة كاتصكي أةوينةوةي هةورةكاندا

طةرمي وجود
  ئيمزا
  نينؤكةكان
تانياو هاوأصكانم لة شيعريدا
  طوولَة سورةكان
سوور هةلَطةراني ثةنجةكان