Home
Uteheramkrauekan
Nuseran
Mail
Library
Music
Art
Archive
Links
About Us

Welcome To My Page

ده‌زگاکانی ڕاگه‌یاندن کـلکی سیاسه‌تن ,یان شۆڕشێکی چه‌واشه‌
 


ستراتيـذي نوصي ئةمريکالةهةپبذاردنةکاني داهاتوي عصراقدا
دةنط بدةبةدةسةلآت وبةطيرفان بةقومارخانةکةي ثارلةمان
ناهوشياري سياسي ئاشي دةسةلآت دةطصأص لةکوردستان
 
هةموارکردني دةستوري هةميشةيي لةسةرحســــــابي خةپکي کوردستان
 
يةکثارضةيي خاکي عصراق وخؤش خةياپي يةکصتي ئارةزومةندانة
أيفأاندؤم بؤدةستوري هةميشةيي عصراق لةنصوان شکست وسةرکةوتندا
خؤثيشانداني خةپکي کةلار يةکةم ضةخماخةي أاثةأينةلةکوردستان
ئاية ثصشـــــــمةرطة مـيليـشـــياية ؟
دةوپةتي نوصي عصراق لةنصوان يةکصتي ئارةزومةندانةوئيلحاقي ئيجـــباري دا
دةستوري هةميشةيي عصراق لةنصوان ململانةي مســاوةمةومقاوةمةتدا
ئاشتي نصوان يةكصتي و ثارتي لةنصوان طزمان و يةكطرتنةوةي حكومةتصكي دووسةردا
فصربووني دةرسصك لة أابردوو بؤ هةلَبذاردنةكاني داهاتوو
 
دةستوري هةميشةيي عصراق لةنصوان ضةکوشي ئةمريکا و سنداني مقاوةمةتدا
سيستي فيدراپي لةنصوان يةکصتي ئارةزومةندانةوئةطةري دابةش بوني عصراقدا
نوسينةوةي دةستوري هةميشةيي عصراق وضارةنوسي هاوثةيماني کوردستاني
فةســادوطةندةپي ئيداري يان بةتالآن بردني سةروةتي نيشتيماني ؟؟
 
دةوپةتي فيدراپي لةنصوان خواستي ئةحزابي کورد و أةت کردنةوةي خةپکي عصراقدا
 
هاوثةيماني ليستي کوردستاني لةنصوان تاکتيک وستراتيذدا
  تةوافقاتي نصوان يةكصتي و ثارتي و بص ئيحترامي بة دةنطي خةلَكي كوردستان
سةربةخؤيي لةنصوان ئيستهلاکي محلي وداخوازي خةپکي کوردستاندا  بةشي دووةم  - بةشي يةكةم
ئةمريکالةطةورة ئيمثرياليستي جيهاني يةوة بؤ فريادأة س ودؤستي طةلاني عصراق
سةربةخؤيي لةنصوان ئيستهلاکي محلي وداخوازي خةپکي کوردستاندا
سيستمي ديموکراسي لةنصوان ململانةي ئةحزاب وسةربةستي کؤمةلآيةتي دا ، خوصندنةوةيةک بؤأةوشي سياسي عصراق .
ستراتيذي أابةرايةتي بزوتنةوةي أزطاريخوازي کوردلةنصون عصراقي بون وسةربةخؤيدا
ضةندکورتةسةرنجصک سةبارةت بةياساکاني دةوپةت وئازادي کؤمةلآيةتي
هاوثةيماني کوردبةکؤمةپصک مةرجةوة لةدةوپةتي ئايندةي عصراقدا.
يةكطرتنةوةي هةردو هةرصمي كوردستان لة نصوان تاكتيك و ستراتيذدا
 
نوسينةوةي دةستوري هةميشةيي & سص کوضکةي دةوپةتي ئايندةي عصراق .
  ثشتيواني تؤ تةنها دةنطي خةپکي کوردستانةلةثارلةماني ئايندةي عصراقدا

ئايندةي سياسي کوردستان لةدةستوري ‌هةميشةيي عصراقدابةرو کوص ؟
 
ئةوكةسةي خؤي ئةتةقيَنيَتةوة بةهيَزيَكي سةربازي زؤردارو داطيركةري بوون و خاكدا وةك