Welcome To My Page

 
تراژیدیای ده‌ق.. ده‌قی تراژیدیی
 

سینه‌ماى نوێى ئێرانى
خه‌ونی ڕۆشنبیر و رۆشنبیری گه‌نده‌ڵ
کولتور و شوناس
جه‌نگاوه‌ره‌ دۆنکیشۆته‌کانی رۆشنبیری کوردی
تازه‌ گه‌ری شیعری کوردی له‌ ئه‌زموونی نه‌وه‌ جیاوازه‌کاندا
حيكايةتي فةرزةندةكان و باوكي موقةدةس
 
كؤمةلَطايةك لة ثؤليس
 
شصخ زانا كارةكتةرصكيتري تةلةفزيؤني كوردي
  ئاوازيَك لةباران
  
تازةطةريي و خيانةت
 
هيرمنيؤتيكاو هةلَوةشاندنةوة
 
رِةخنةطرتن لةكؤمةلَطاي مؤديَرنيتي
نوكتةي ماركسيةتي ثةرلةماني كورديي
 
مةنفاي خودو كوذراني سرووشت
طفتوطؤ لةطةلَ شيَرزاد حةسةن    بةشي يةكةم    -   بةشي دووةم و كؤتايي
 
 طفتوطؤيةك لةطةلَ كاروان عةبدولَلآ
طفتوطؤيةك لةطةلَ شيَركؤ بيَكةس
 شانؤي ثؤست مؤديَرنيتي
 زماني شيعريي شوناسي ذنصتي لة ئةزموني شيعري(كةذالَ ئةحمةد) دا
كورتة ثةيظصك بؤ كورتة فيلم 
ظالانتاين
لة جةذني ظالإنتاين,من ثصت نالَصم بؤضي واتكرد
شار و حيكايةتي مؤديَرنيتي
 طراماتؤلؤذيا
 ضةترو باران
    سةرةتايةك بؤ سيميؤلؤذيا  .
    فصمصنييزم و هةلَوةشانةوةي زمان .

    فرةئاستي دةنط و نووسينةوةي تراجيديا .
    ئةنترؤثؤليذياي خصزان  .
   ئارةزووي بةعسيزم و فةرامؤشكردني قورباني
   
جةستةي كورديي لةنيَوان دةزطا سةركوتكارةكان وميَذووي سةركوتكردن
  جيل دؤلَؤز : فةلسةفة ضيية

  بنةماكاني سيميؤلؤذيا -
سيميؤلؤذياي هاوضةرخ
سيمؤلؤذياي ضؤمسكي .
   سيمؤلؤذياي أاظةكردن .
  هةلَوةشانةوةي طةرايي ييل .
  هيرمنيؤتيكاي طومان .
 
مؤدصرنصتي و هيرمنيؤتيكاي أةخنةيي .
كةسصتي دووفاقي لةسروشت و ثصكهاتةي كؤمةلَطاي كورديدا  .
  ستايش كردني سرووشت و دؤراندني سرووشت   .
  طصرانةوةي كرنؤلؤذي و زماني داخراو .
 
تصروانينصكي فةلسةفيانة بؤ زانكؤ .
  شصتخانةو دةسةلآتي مؤدصرنيتي .
هةلَوةشاندنةوةي سصنتةرلة طوتاري هةولصرييدا 
هةلَوةشاندنةوةي سةنترالَيزمي ثياوبوون
   كاريزماي تالَةباني و بصدةنطي مةكتةبي سياسي
  هةلَوةشاندنةوةي عةقلَ َو ميتافيزيكياي فةلسةف
   ماركسي حزبي و ماركسي فةلسةفي
 قورئان, دةقصكي زمانةواني بؤ تةئويل
    تراذيدياو خةيالَي زمان
   بةرةو ديوة خان لة ئةزموني ئةمريكيدا
  جةللادي بيَطوناهو كؤمةلَطاي طوناهبار
  وةزيري ثةروةردة ئةو ئاطري ظينؤسة نةك نةورؤز
  وةهمي مؤديَرنيتي لةطوتاري بةشاربووني سليَماني
  ترسةكاني سةلةفي تازةطةر لةبةردةم هةلَوةشاندنةوةي سيَنتةردا

 

 


 
 

بؤ ثةيوةندي كردن بة نووسةرةوة :